Een inloophuis voor (ex-) kankerpatiënten

Tot en met 9 februari houden we de deuren gesloten voor groeps- en individuele activiteiten.

In de periode dat we gesloten zijn kun je ons, op dinsdag en donderdag, telefonisch bereiken van 10:00 tot 12:30 via 0299-406094. Ook kan er op verzoek een 1 op 1 afspraak gemaakt worden met 1 van onze vrijwilligers of gastvrouwen bij het inloophuis. Een wandeling met 1 van onze vrijwilligers op de dijk is ook een mogelijkheid.

Schroom niet om ons te bellen of te mailen als je behoefte hebt aan een luisterend oor.

JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN!

139507392 3342162902560681 148350553428029240 n

We houden je uiteraard op de hoogte wanneer we onze deuren weer openen voor je.

De stichting Wij | Allemaal  heeft haar inloophuis aan de Burgemeester D. Kooimanweg 11-13 in Purmerend en staat open voor een ieder die, direct of indirect, te maken heeft met kanker.

Wanneer de diagnose kanker wordt vastgesteld, tegenwoordig bij 1 op de 3 mensen, staat niet alleen jouw wereld stil maar ook die van je partner, je kinderen en andere dierbaren om je heen. Veel van de zekerheden waar je tot dan toe van was uitgegaan blijken ineens helemaal niet meer zo vanzelfsprekend en is de toekomst beangstigend en verwarrend. Om dan te kunnen praten met lotgenoten die midden in het proces zitten of al herstellende zijn geeft veel patiënten een welkom houvast.

Maar het inloophuis biedt meer
Naast ontmoetingsplek is het ook een centrum waar begeleiding en tal van therapieën worden gegeven gericht op het verbeteren en ondersteunen van de lichamelijke en mentale conditie. Met als doel de kracht en weerbaarheid te vergroten en de controle over het leven weer terug te krijgen, in welke vorm of op wel niveau dan ook. En, mocht er uitbehandeld zijn, de acceptatie.

  • Fysieke begeleiding (bijv. oedeem fysiotherapie)
  • Psychosociale begeleiding (bijv. (mannen)praatgroepen )
  • Creatieve en ontspannende therapieën (bijv. schilder workshop, yoga)
  • Inloopspreekuren (bijv. budgetcoach)
  • Inloophuisactiviteiten (bijv. open atelier)

 

De stichting Wij | Allemaal

De stichting, met ANBI status en aangesloten bij IPSO (de overkoepelende organisatie van Inloophuizen) wordt bemand door geschoolde vrijwilligers die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en zich volledig richten op het belang van de bezoekers. De stichting ontvangt geen subsidies en is volledig afhankelijk van giften, donaties en steun van lokale initiatieven om alle activiteiten te kunnen realiseren. Daarnaast organiseert de stichting zelf regelmatig evenementen om fondsen te verwerven. Wij | allemaal heeft nauwe samenwerkingsverbanden met verschillende ziekenhuizen, fysiotherapeuten, sportorganisaties en zorginstellingen in de omgeving zodat op elke hulpvraag adequaat kan worden ingespeeld. Zo vormen wij met elkaar een hecht netwerk van zorg en aandacht voor (ex-)kankerpatiënten en nabestaanden, want je hoeft het immers niet alleen te doen.

Doel
Het inloophuis een herkenbaar en laagdrempelig centrum te laten zijn voor (ex-)kanker patiënten en hun naasten in Purmerend en Waterland. Acceptatie, veiligheid en vertrouwen met als doel een ieder te ondersteunen, zowel mentaal als fysiek, zodat men gesterkt, en het liefst sterker, de draad weer kan oppakken. Met die kernwaarden en dat doel voor ogen begon Renata Willems hier als directeur in 2012. Sindsdien heeft het inloophuis veel nieuwe activiteiten in die richting ontwikkeld en voorziet het in een duidelijke behoefte binnen de regio.

De bestuursleden vertegenwoordigen zoveel mogelijk diverse disciplines om zo breed mogelijk inzetbaar te zijn: zowel op ondernemersgebied als op financieel en (para)medisch vlak.

Met alle vrijwilligers proberen wij het inloophuis te maken tot een inspirerende ontmoetingsplek waar men vreugde en verdriet kan delen, waar tal van creatieve en ontspannende activiteiten plaatsvinden maar waar ook ruimte en aandacht is voor rouwverwerking van nabestaanden. Zo staan wij als inloophuis duidelijk midden in de samenleving. 
 

Klik hier voor het het beleidsplan 2018-2022

Hoofdcoördinator
Wendy Kok

Bestuursleden
Voorzitter - Frits Hamann
Secretaris - Nathalie Kool
Penningmeester - Co Boots
Bestuurslid - Paul van de Vijver
Bestuurslid - Marije Sliphorst


Onze bestuursleden ontvangen geen beloning

 

Klik hier voor het financieel jaarverslag van 2019
Klik hier voor het financieel jaarverslag van 2018
Klik hier voor het financieel jaarverslag van 2017
Klik hier voor het financieel jaarverslag van 2016

 

Ambassadeurs
Onze stichting heeft diverse ambassadeurs die ons vertegenwoordigen en bekendheid geven aan onze activiteiten.

Wij | Allemaal 100 Club

Het inloophuis, gerund door vrijwilligers, is onderdeel van de stichting Wij | Allemaal en ontvangt als zodanig geen subsidies. Dat betekent dat wij volledig afhankelijk zijn van giften en donaties, van particulieren bijvoorbeeld, maar ook van lokale initiatieven zoals sponsorlopen. Daarnaast organiseert de stichting zelf tal van terugkerende evenementen, zoals verwendagen en modeshows, om fondsen te werven die nodig zijn om de activiteiten en begeleiding van onze bezoekers te kunnen blijven organiseren. En voor die mensen die ons inloophuis een warm hart toedragen hebben wij  

Wij | Allemaal 100 Club opgericht waarmee u jaarlijks minimaal een bedrag van 100 euro doneert. Goed om dan te weten dat de stichting een ANBI status heeft waardoor uw donatie fiscaal aftrekbaar is.

Maar bovenal zijn wij blij met elke vorm van steun voor het werk dat wij doen en dat kan op de volgende manieren:

·         Het invullen van het donateur formulier, waarmee u ons maandelijks of eenmalig machtigt voor het afschrijven van uw bijdrage.

·         Lid te worden van de Wij | Allemaal 100 Club, waarmee u ons jaarlijks steunt. 

U kunt hier het formulier downloaden.  

 

  • Een financiële bijdrage over te maken op;
    Rabobank rekeningnr. NL05 RABO 0138 7721 42 t.n.v. Stichting Wij | Allemaal, Purmerend

  • Het schenken van producten of artikelen

  • U aan te melden als vrijwilliger

 

Privacyverklaring
M.i.v. 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Brancheorganisatie IPSO bereidt zich samen met de IPSO inloophuizen voor op deze wetgeving rondom (uw) privacy. IPSO heeft voor alle IPSO-huizen spelregels opgesteld. Met deze spelregels kan een gast erop vertrouwen dat er veilig wordt omgegaan met de persoonsgegevens.